W ubiegły piątek (10.02.2017) odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PZW Grodzkie, na którym sprawozdanie ze swojej działalności złożył ustępujący Zarząd IV kadencji. Gościem Zebrania z ramienia Okręgu PZW Jelenia Góra był Kol. Zbigniew Bielawski.
Ustępujący Prezes Koła, Kol. Rafał Kubicki złożył sprawozdanie z działalności Zarządu w całej kadencji oraz w ostatnim roku. Na szczególną uwagę zasługiwała aktualna ilość członków Koła. Według stanu na 31 stycznia 2016 roku w Kole PZW Grodzkie było 407 wędkarzy co oznacza, że w czasie IV kadencji liczebność koła została praktycznie podwojona. Rafał omówił realizowaną od wielu lat pracę z dziećmi w ramach szkółki wędkarskiej, prowadzonej przez Koło i Szkołę Podstawową nr 2 w Jeleniej Górze oraz współpracę Koła z Domem Dziecka „Dąbrówka”. Nawiązał również do sukcesów sportowych członków Koła zarówno na arenie okręgowej jak i ogólnopolskiej. Zestawienie osiągniętych w ostatnim roku wyników sportowych pozwala na postawienie wniosku, że Koło PZW Grodzkie jest najbardziej usportowionym kołem w Okręgu. Fakty mówią same za siebie:
– Wojtek Gęgotek zdobył tytuł Mistrza Okręgu w wędkarstwie spinningowym;

– Robert Płucieńczak i Marcin Cichacki zdobyli tytuł Mistrza Okręgu PZW jelenia Góra Teamów w wędkarstwie spinningowym;

– Występ trzech zespołów składających się z wędkarzy Koła: Sebastiana Bajdiuka i Przemysława Jednińskiego (Karkonoski Klub Wędkarski), Rafała Kubickiego i Jarka Krempy (Dr. Schneider Fishing Team) oraz Marka Ciemnego i Wojciecha Gęgotka (Koło PZW Grodzkie) na Mistrzostwach Polski Teamów z dobrymi wynikami;

– Doskonała postawa spławikowców w Mistrzostwach Okręgu (Piotr Gliński – III miejsce, Paweł Golik – V miejsce oraz Paweł Kania – VI miejsce).

Mocnym akcentem w działalności Zarządu Koła były podejmowane wielokrotnie starania o utrzymanie dobrej jakości wędkarskiej wód okręgu. Udało się w tej kadencji – pomimo wielu przeciwności – dzięki naszym staraniom i przychylności Zarządu Okręgu wprowadzić i utrzymać zakaz połowu ze środków pływających w okresie od 01.01 do 31.05 na naszych zbiornikach zaporowych. Cały czas funkcjonują odcinki wód górskich o standardzie „Złów i wypuść” oraz konieczność stosowania do zbrojenia przynęt haków bezzadziorowych. Utrzymano zakaz zabierania lipieni. To dobre zwyczaje i przepisy, które w sposób znaczący przyczyniają się do ochrony naszego rybostanu.

Od wielu lat strona internetowa koła PZW Grodzkiej jest jednym z najlepiej postrzeganych mediów elektronicznych naszego regionu, związanych z wędkarstwem. Bardzo duża ilość wejść, świetne recenzje zbierane przez jej administratora, Jarka Krempę oraz treść merytoryczna ciągle stawia stronę na szczycie wędkarsko-informacyjno-publicystycznych stron internetowych Dolnego Śląska.

Kolega Sebastian Bajdiuk omówił krótko działalność Społecznej Straży Rybackiej, w szeregach której działa wielu naszych członków a Sebastian jest jej Komendantem.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PZW Grodzkie przyjęło sprawozdania z działalności Zarządu Koła, Sądu Koleżeńskiego, Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdanie finansowe, przedstawione przez Skarbnik Koła, Kol. Ewę Stępkowską. Komisja Rewizyjna rekomendowała do udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi, co znalazło odzwierciedlenie w późniejszym głosowaniu walnego Zgromadzenia i przyjęciu stosownych uchwał.

Druga część Walnego Zgromadzenia została poświęcona wyborowi nowego Prezesa Koła, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. W dalszej części dokonano również wyboru Delegatów na Okręgowe Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze oraz ich zastępców.

Prezesem Koła PZW Grodzkie na V kadencję wybrany został Kol. Mariusz Szalej. Uchwałą Walnego Zgromadzenia postanowiono, że Zarząd Koła liczył będzie ośmiu członków wraz z Prezesem. W wyniku wyborów mandat do Zarządu uzyskali: Kolezanka Ewa Stępkowska oraz Sebastian Bajdiuk, Igor Glinda, Adam Hołysz, Jarosław Krempa, Rafał Kubicki i Robert Płucieńczak. Do Sądu Koleżeńskiego Koła PZW Grodzkie wybrani zostali: Michał Klejnowski, Dawid Marczak i Grzegorz Sopata. Do Komisji Rewizyjnej Koła Walne Zgromadzenie wybrało: Marka Ciemnego, Michała Staniszewskiego oraz Stanisława Kotylę.

Delegatami na XI Zjazd Okręgowy zostali: Igor Glinda, Rafał Kubicki i Mariusz Szalej. Na zastępców delegatów na Okręgowy Zjazd delegatów Kół, Zgromadzenie wybrało Kol. Ewę Stępkowska i Adama Hołysza.Dalszą część Zebrania stanowiła dyskusja uczestników oraz wypracowanie treści uchwał Walnego Zgromadzenia. Nowy Prezes nakreślił ramy i kierunki działania nowego Zarządu, wśród których najważniejsze to:

– Kontynuacja prac na rzecz poprawy wędkarskiej jakości i rybostanu wód Okręgu ze szczególnym uwzględnieniem wód krainy pstrąga i lipienia oraz Zbiornika Pilchowickiego;

– Kontynuacja prac z dziećmi w zakresie wspierania i współorganizacji szkółki wędkarskiej;

– Kontynuacja organizacji reprezentacyjnych dla Koła imprez wędkarskich, w tym „Spinningowych Ostatków”, Dnia dziecka oraz zawodów rangi mistrzowskiej i towarzyskiej Koła PZW Grodzkie;

– Kontynuacja informacyjnego, edukacyjnego i publicystycznego charakteru strony internetowej Koła jako znaczącego w skali Okręgu medium elektronicznego w zakresie prezentacji informacji;

– Wspieranie sportu wędkarskiego w odniesieniu do członków Koła PZW Grodzkie, reprezentujących Koło na arenie okręgowej i ogólnopolskiej;

Zwiększenie aktywności członków Koła w zakresie wędkarstwa muchowego;

Przedstawione powyżej, ogólne kierunki działalności nowego Zarządu Koła zostaną wkrótce przedyskutowane na jego pierwszym posiedzeniu, gdzie oprócz jego ukonstytuowania, doprecyzowane zostaną wyżej zaprezentowane zagadnienia.