Podczas Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Kol. Mateusz Mazur zaproponował podjęcie starań o wprowadzenie górnego wymiaru ochronnego pstrąga potokowego na 45 cm. Pomysł został oceniony pozytywnie i będzie skutkował oficjalnym wnioskiem do Zarządu Okręgu.

Jednocześnie Kol. Mateusz Mazur aktywnie stara się zdobyć poparcie dla zwiększenia ochrony pstrąga. Zaprasza wędkarzy do złożenia podpisu pod petycją do władz okręgu. Petycja dostępna jest w sklepie ADAŚ i każdy, komu los naszych wód nie jest obojętny, może wyrazić swoje poparcie. Poniżej publikujemy jej treść: