mi1. Konkurs “Nasze okazy 2024” trwa od 1 stycznia 2024 roku do 30 listopada 2024 roku i polega na zgłoszeniu dwóch największych ryb z każdego gatunku łowionego przez uczestnika.

2. Uczestnictwo w konkursie można zgłaszać przez cały okres trwania konkursu w siedzibie Koła oraz sklepie wędkarskim “Adaś”.

3. Za zgłoszenie udziału traktuje się wniesienie wpisowego i pobranie miary zawodniczej lub oznaczenia konkursowego miary zawodniczej.

4. Rozgrywany jest dwóch dyscyplinach: spinningowo-muchowej oraz gruntowo-spławikowej. Każdy z uczestników może zapisać się do wybranej przez siebie dyscypliny lub zapisać się do dwóch dyscyplin jednocześnie, pod warunkiem wniesienia wpisowego do każdej z nich osobno.

5. Wyniki publikowane są na bieżąco przez cały okres trwania rywalizacji za pośrednictwem serwisu www.grodzkie.pl oraz profilu Koła Grodzkiego w serwisie Facebook

6. Złowione ryby zgłasza się poprzez nadesłanie zdjęć wykonanych zgodnie z regulaminem na adres: grodzkie@grodzkie.pl. Przy zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska zgłaszającego, dyscyplinę której dotyczy zgłoszenie oraz gatunek i rozmiar zgłaszanej ryby.

7. Sposób zgłaszania ryb:

– złowionej rybie należy zrobić zdjęcie na konkursowej miarce zawodniczej zgodnie z regulaminem zawodów z wykorzystaniem miar zawodniczych oraz zdjęcie obejmujące twarz uczestnika konkursu lub moment wypuszczania ryby

OPIS SPOSOBU FOTOGRAFOWANIA RYB

– jako zgłoszenie uczestnik może przesłać wyłącznie zdjęcie ryby na miarce,

– na życzenie komisji konkursowej (pod rygorem nie zaliczenia ryby) jest zobowiązany do przesłania zdjęcia dodatkowego – uczestnika z rybą lub momentu wypuszczania ryby przez uczestnika

– nadesłanie zdjęcia konkursowego jest równoznaczne ze zgodą na jego publikację w serwisach Koła Grodzkiego oraz w kalendarzu Koła Grodzkiego

– zdjęcie należy przesłać do 7 dni od daty złowienia ryby

7. Konkurs obejmuje wyłącznie ryby złowione na terytorium Polski zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowy Ryb PZW dla danej wody – miejsca złowienia ryb.

8. Gatunki ryb dopuszczone do konkursu (wymiar minimalny cm): 

– dyscyplina spinningowo-muchowa: jelec (15), okoń (20), jaź (25), kleń (25), lipień (30),  pstrąg potokowy (30), brzana (40), boleń (40), sandacz (50), szczupak (50), sum (70).

– dyscyplina gruntowo-spławikowa: wzdręga (15), płoć (15), karaś (15), jaź (25), kleń (25), leszcz (30), lin (28), karp (35), amur (30).

9. Zasada punktowania ryb:

– każda zgłoszona ryba otrzymuje punkty, które są procentem długości zgłoszonej ryby w stosunku do progu medalowego na złoty medal (Według Norm WŚ) w danym gatunku ryby. Przykład:

Przy zgłoszeniu klenia 33,4 cm uczestnik otrzyma (34/60)*100 = 57 punktów (punkty zaokrąglane w górę).

– Progi złotego medalu dla ryb biorących udział w konkursie wynoszą: amur – 110cm, boleń – 85cm, brzana – 80cm, jaź – 55cm, jelec – 40cm*, karaś – 50cm, karp – 100cm, kleń – 60cm, leszcz – 70cm, lin – 55cm, lipień – 48cm, okoń – 50cm, płoć – 42cm, pstrąg potokowy – 65cm, sandacz – 100cm, sum – 200cm, szczupak – 115cm, wzdręga – 40cm.

* – z powodu braku norm medalowych dla jelca, jako odniesienie przyjęto rozmiar 40 cm.

Szczegółowa punktacja dla danej dyscypliny dostępna jest w plikach poniżej:

– za każdy dodatkowy gatunek – po zgłoszeniu dwóch ryb oraz ryby z kolejnego gatunku – uczestnik otrzymuje premię: 50 punktów

– zwycięża uczestnik, który zgromadzi największą sumę punktów.

– dopuszcza się zgłaszanie dowolnej ilości ryb z danego gatunku, punktowane są zawsze dwie największe

10. Przyznanie nagród:

– przewidziane są nagrody za pierwsze trzy miejsca w każdej z dyscyplin.

– organizator dopuszcza przyznanie dodatkowych nagród za szczególnie okazałe ryby.

– uczestnik jest zobowiązany obserwować informacje przekazywane przez organizatora za pośrednictwem serwisu internetowego Koła oraz profilu Koła na portalu Facebook

11. Wszelkie wątpliwości dot. regulaminu rozstrzyga Komisja Konkursowa