Szanowne Koleżanki i Koledzy. Ponieważ w naszym konkursie dociera coraz więcej zgłoszeń, mamy coraz więcej dylematów z oceną zdjęć ryb wykonanych nieprawidłowo. Były już zdjęcia odrzucone, coraz więcej musimy korygować. (Tam gdzie przy punktacji pojawia się literka “K” oznacza, że sędzia dokonał korekty.) Prosimy o więcej dbałości przy wykonywaniu zdjęć. Poniżej przypominam zebrane łącznie, obowiązujące zasady.

ZASADY OGÓLNE

1. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do przedstawienia zdjęcia lub zdjęć dokumentujących złowienie zgłaszanej ryby.

2. Jakość zdjęcia i sposób prezentacji ryby musi pozwalać na jednoznaczne i precyzyjne określenie gatunku i wymiaru ryby.

3. Zaliczane są wyłącznie ryby złowione i sfotografowane podczas trwania tury zawodów / konkursu.

4. Rybę należy sfotografować niezwłocznie po złowieniu oraz wypuścić w dobrej kondycji.

5. Zgłoszenia ryb do konkursy należy dokonać w terminie do 7 dni od daty jej złowienia.

SPOSÓB FOTOGRAFOWANIA ZŁOWIONYCH RYB

1. Miarę należy ułożyć na równym, płaskim podłożu.

2. Ryba musi być widoczna w całości na miarze – widoczny pysk dosunięty do początku miary oraz wyprostowany ogon.

3. Grzbiet ryby skierowany do góry miary (widoczny lewy bok ryby), pysk dotykający początku miary.

4. Ryba nie może być przesłonięta ręką wędkarza w większym stopniu niż 30 % powierzchni widocznego boku. Musi być widoczna cała głowa wraz z pokrywami skrzelowymi oraz płetwa ogonowa.

5. Dopuszcza się samodzielne wykonanie zdjęcia lub przez innego zawodnika.

ZASADY ZALICZANIA ZŁOWIONYCH RYB

1. Ryby zaliczane są przez komisję sędziowską w terminie do 7 dni od daty nadesłania zgłoszenia.

2. W przypadku wątpliwości komisja konkursowa może zwrócić się o dodatkowe udokumentowanie złowienia zgłoszonych ryb.

3. Zdjęcia wykonane błędnie mogą zostać odrzucone lub skorygowane przez sędziego.

4. Sposoby korygowania wymiarów ryb:

a/ niedokładnie dosunięty pysk do początku miary – korekta ujemna o pełne punkty (centymetry) wynikające z błędu pomiaru

b/ zgięta miara, nierówne podłoże – korekta ujemna o pełne punkty (centymetry) wynikające z błędu pomiaru

c/ zgięta ryba na prostej miarze – korekta dodatnia o pełne punkty (centymetry) wynikające z błędu pomiaru

d/ niewłaściwe ułożenie ryby na miarze – np. widoczny prawa strona ryby, ułożenie brzuchem do góry miary, ułożenie ogonem w kierunku początku miary itp, – przy możliwości odczytania wymiaru ryby – powoduje blokadę zaliczenia ryby tego samego gatunku w rozmiarze +/- 2 cm

e/ ryba wysunięta przed początek miary, wyraźnie zgięta na wyprostowanej miarze – korekta dodatnia + 1 pkt (max)

5. W przypadku braku zgody zawodnika na korektę wymiaru, ryba nie zostaje zaliczona.

6. Jeżeli po dokonaniu korekty sędziowskiej ryba nie osiąga wymiaru ochronnego, nie zostanie zaliczona.

7. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga komisja konkursowa.

ZDJĘCIA WYKONANE PRAWIDŁOWO:

Sędzia bez problemu odczyta wielkość ryby mimo niewielkiej utraty ostrości zdjęcia. Podczas obliczania wyników wymiar ryby jest zaokrąglany w górę do pełnych centymetrów. Pysk dotyka końca miary, widoczny jest lewy bok ryby – grzbiet w kierunku góry miarki, widać łeb, pokrywy skrzelowe, ogon. Bok ryby nie jest przesłonięty.

 

ZALICZENIE WARUNKOWE (korekta sędziowska)

Kolejne zdjęcia pokazują ryby sfotografowane z dopuszczalnym błędem. Sędzia może za zgodą uczestnika zaliczyć rybę lecz dokona korekty wymiaru.

Na poniższym zdjęciu ryba mierzona ma 39,1 cm. W pysku znajduje się jednak przynęta odsuwająca rybę od początku miary. W tym konkretnym przypadku sędzia powinien odjąć 1 cm. Jeśli zawodnik wyrazi zgodę ryba zostanie zaliczona.

 

W kolejnym przypadku popełniono dwa błędy: ryba nie jest dosunięta do początku miary, a miara nie jest ułożona na równym podłożu. W takim wypadku sędzia może odjąć 2 cm i ryba zostanie zaliczona.

Poniżej podobny przypadek. Miara wskazuje 21,2 cm, ale ze względu na załamanie miarki sędzia powinien pomniejszyć pomiar o 1 cm.

Ryba pokazana poniżej może być zaliczona warunkowo, ale oznacza to blokadę +/- 2 cm dla tego gatunku. Oznacza to, że sędzia nie zaliczy kolejnego złowionego okonia o wymiarze mniejszym lub większym o 2 cm od pokazanego na zdjęciu.

UWAGA: Sędzia ma prawo dokonania również korekty dodatniej. Jeżeli zawodnik przedstawi zdjęcie ryby, która pyskiem dotyka początku miary, ale ma wyraźnie podniesiony ogon (z takim przypadkiem spotkaliśmy się podczas prób), wówczas sędzia może zaproponować dodanie cm do wymiaru ryby. Korekta musi być jednak oczywista – oznacza to, że jest dokonywana w takim zakresie, aby nie było żadnych wątpliwości, że po poprawnym zmierzeniu ryba dany wymiar osiągnie lub będzie większa.

Kolejna ważna uwaga. Jeżeli po korekcie sędziowskiej ryba nie osiąga wymiaru ochronnego – nie zostanie zaliczona.

 

ZDJĘCIA, POMIARY WYKONANE NIEPRAWIDŁOWO

 

Poniższe zdjęcie uniemożliwia odczytanie wymiaru ryby. Sędzia takiej ryby nie zaliczy.

 

Kolejne zdjęcie przedstawia rybę przesłoniętą w zbyt dużym stopniu oraz odwrócona jest brzuchem do góry miarki. To zdjęcie wykonano nieprawidłowo. Sędzia musi mieć pewność, że ryba nie powtórzy się na innych zdjęciach.  Taka ryba nie zostanie zaliczona.