Zasady prowadzenia egzaminów na kartę wędkarską w Kole Grodzkim.

Egzaminy prowadzone są w sklepie wędkarskim “ADAŚ” (Powstania Styczniowego 9of, Jelenia Góra – róg Traugutta i Powstania Styczniowego) w godzinach pracy sklepu.

Co należy zrobić, by zdać egzamin:

Przed egzaminem

Należy umówić się na egzamin – telefonicznie lub osobiście w sklepie.

Następnie dokonać opłaty egzaminacyjnej w wysokości 20 zł. Dane do przelewu:

Nazwa: Okręg PZW w Jeleniej Górze

Nr konta: 55 1090 1926 0000 0005 1400 2532

Tytuł przelewu: Opłata egzaminacyjna, Koło PZW Grodzkie, IMIĘ I NAZWISKO

potwierdzenie przelewu należy wydrukować i dostarczyć do sklepu przed egzaminem

EGZAMIN - ROZWIĄZANIE TESTU

W siedzibie Koła zainteresowany otrzyma do rozwiązania test ze znajomości przepisów. Czas rozwiązania testu: 20 min.

Zakres wymaganej wiedzy – przepisy ogólne (pytania przykładowe poniżej).

Ocena i zaświadczenie o zdanym egzaminie.

W teście można popełnić do 2 błędów lub dwukrotnie skorzystać z pomocy prowadzącego egzamin. Pozytywna ocena jest warunkiem otrzymania zaświadczenia o zdaniu egzaminu.

Egzaminujący wystawi zaświadczenie o wyniku egzaminu zaraz po jego ukończeniu.

WYROBIENIE KARTY WĘDKARSKIEJ I OPŁATY ZA WĘDKOWANIE

Z zaświadczeniem o zdanym egzaminie należy udać się do:

Urzędu Miasta (Wydz. Ochrony Środowiska przy ul. Okrzei) – mieszkańcy Jeleniej Góry

lub Starostwa (Wydział Ochrony Środowiska przy ul. Podchorążych) – mieszkańcy powiatu karkonoskiego

, gdzie urzędnik wystawi KARTĘ WĘDKARSKĄ (potrzebne 1 zdjęcie, opłata 10 zł pobierana jest na miejscu).

Aby wstąpić do Polskiego Związku Wędkarskiego, po otrzymaniu karty wędkarskiej należy ponownie udać się do miejsca sprzedaży opłat za wędkowanie – sklepu wędkarskiego “ADAŚ”. Tam dokona się opłat i otrzyma legitymację PZW (wymagane 1 zdjęcie).

 

 

 

PYTANIA EGZAMINACYJNE – pełna lista:

I. Obowiązki wędkarza.

1. Przed przystąpieniem do wędkowania wędkarz ma obowiązek:
a/ zaopatrzyć się w odpowiednie przynęty
b/ ustalić do kogo należy wybrane łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia
c/ odpowiednio przygotować sprzęt używany podczas połowu

2. Jeżeli na odcinku rzeki wprowadzone zostały ograniczenia połowu ryb wędkarz ma obowiązek:
a/ stosować się do wprowadzonego zakazu jeżeli w pobliżu łowiska znajduje się tablica informacyjna
b/ stosować do wszystkich wprowadzonych przepisów
c/ nie musi stosować się do zakazu jeżeli nikt go o tym wcześniej nie informował

3. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać:
a/ kartę wędkarską
b/ wiadro do przechowywania złowionych ryb
c/ miarkę do mierzenia złowionych ryb

4. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać:
a/ zapasową wędkę na wypadek złamania
b/ miarkę do mierzenia złowionych ryb
c/ przyrząd do wyjmowania haczyków z pyszczków ryb

5. Podczas wędkowania:
a/ nie wolno oddalać się od wędek na odległość większą niż 50 m.
b/ wędki muszą być pod stałym nadzorem
c/ nocą wolno pozostawić wędki na własną odpowiedzialność

6. Przy zajmowaniu łowiska pierwszeństwo posiada:
a/ wędkarz starszy wiekiem
b/ odznaczony działacz PZW
c/ wędkarz który na łowisko przybył najwcześniej

 

II Zasady wędkowania.

1. Nie wolno stosować jako przynęty:
a/ ikry
b/ żywych ryb
c/ martwych ryb

2. Wolno stosować jako przynęta:
a/ ikrę
b/ martwą, wymiarową rybę
c/ martwą, niewymiarową rybę, jeśli została zakupiona w sklepie lub pochodzi z hodowli

3. Nie wolno stosować jako przynęty niewymiarowej ryby:
a/ nigdy
b/ tylko na wodach stojących
c/ wolno stosować jeśli została zakupiona w sklepie lub pochodzi z hodowli

4. Na odcinku rzeki gdzie dopuszczalne są tylko przynęty sztuczne i roślinne wolno łowić:
a/ na ser
b/ na rosówkę
c/ na żywą rybę

5. Na wodach PZW wolno wędkować z brzegu całą dobę:
a/ z wyjątkiem wód górskich
b/ z wyjątkiem jezior i stawów
c/ z wyjątkiem zbiorników zaporowych

6. Złowione ryby niewymiarowe:
a/ wolno przechowywać tylko w miękkich siatkach do czasu zakończenia połowu
b/ należy natychmiast wypuścić z zachowaniem należytej ostrożności
c/ można przechowywać w wiaderku, jeżeli mają służyć jako przynęta

7. Nadmiar złowionych ryb:
a/ można sprzedać innym wędkarzom lub osobom znajomym
b/ należy oddać bezpłatnie przed opuszczeniem łowiska
c/ należy wypuścić

8. Nie wolno wędkować w odległości mniejszej od jazu lub zapory niż:
a/ 20 m
b/ 40 m
c/ 50 m

9. Łódka używana w celach wędkarskich musi być:
a/ wyposażona w wiosła lub silnik
b/ długa na min 3,5 m
c/ zarejestrowana i oznakowana

10. Nie wolno:
a/ zabijać ryb przed zakończeniem połowu
b/ obcinać głów i ogonów złowionym rybom przed zakończeniem wędkowania
c/ przechowywać żywych ryb

11. Po złowieniu niewymiarowej ryby:
a/ należy ją ostrożnie wypuścić
b/ można ją wypuścić lub zabrać jeżeli jest w złym stanie i ma małą szansę na przeżycie
c/ można zabrać jeżeli ma służyć na żywca

 

12. Nie wolno:
a/ wędkować z mostu
b/ wędkować w nocy
c/ wędkować z łodzi

III Łowienie ryb

1. Łowiąc leszcze na przynętę roślinną wolno używać najwyżej:
a/ jednej wędki
b/ dwóch wędek
c/ trzech wędek

2. Do ryb spokojnego żeru nie należy:
a/ lin
b/ szczupak
c/ leszcz

3. Do ryb drapieżnych nie należy:
a/ okoń
b/ sandacz
c/ kiełb

4. Pstrąg potokowy należy do ryb:
a/ spokojnego żeru
b/ łososiowatych
c/ okoniowatych

 

5. Wędkarze łowiący z brzegu ryby metodą gruntową, mają obowiązek zachowania minimalnej odległości:
a/ 10 m
b/ 35 m
c/ 50 m

6. Minimalne odległości pomiędzy wędkującymi mogą być zmniejszone:
a/ zawsze gdy zgodzi się na to wędkarz który pierwszy zajął łowisko
b/ zawsze gdy zgodzi się na to wędkarz który pierwszy zajął łowisko, z wyjątkiem wędkowania metodą podlodową
c/ na żądanie starszego wędkarza

7. Wędkarze łowiący z brzegu drapieżniki na spinning, mają obowiązek zachowania minimalnej odległości:
a/ 10 m
b/ 25 m
c/ 50 m

8. Łowiąc metodą spinningową wolno używać:
a/ jednej wędki uzbrojonej w jedną przynętę sztuczną
b/ jednej wędki przy połowie z brzegu lub dwóch wędek przy połowie z łodzi
c/ jednej wędki uzbrojonej maksymalnie w dwie przynęty

 

 

9. Łowiąc spod lodu nie wolno:
a/ łowić ryb drapieżnych
b/ łowić na żywca lub martwą rybę
c/ zanęcać

10. Łowiąc spod lodu nie wolno:
a/ wykonywać więcej niż 5 otworów
b/ wykonywać otworów o średnicy większej niż 20 cm
c/ zanęcać

11. Przy połowie na sztuczną muchę wolno stosować najwyżej:
a/ jedną sztuczną muchę
b/ dwie sztuczne muchy
c/ dowolną ilość sztucznych much

12. Wymiar ochronny sandacza złowionego w Jeziorze Pilchowickim wynosi:
a/ 50 cm
b/ 40 cm
c/ sandacz nie ma wymiaru ochronnego w zbiornikach zaporowych

13. Wymiar ochronny klenia wynosi:
a/ 20 cm
b/ 25 cm
c/ 30 cm

14. Wymiar ochronny szczupaka w zbiornikach zaporowych wynosi:
a/ 50 cm
b/ 45 cm
c/ szczupak nie ma wymiaru ochronnego w zbiornikach zaporowych

15. Wymiar ochronny leszcza wynosi:
a/ nie obowiązuje
b/ 25 cm
c/ 30 cm

16. Wymiar ochronny pstrąga potokowego wynosi:
a/ nie obowiązuje
b/ 25 cm
c/ 30 cm

17. Wymiar ochronny lina wynosi:
a/ 20 cm
b/ 25 cm
c/ 30 cm

18. Wymiar ochronny szczupaka wynosi:
a/ 20 cm
b/ 45 cm
c/ 50 cm

19. Wymiar ochronny sandacza wynosi:
a/ 45 cm
b/ 50 cm
c/ 60 cm

20. Okres ochronny szczupaka wynosi:
a/ od 1 stycznia do 30 kwietnia
b/ od 1 grudnia do 1 maja
c/ od 1 października do 31 grudnia

 

21. Okres ochronny sandacza wynosi:
a/ od 1 stycznia do 30 kwietnia
b/ od 1 stycznia do 31 maja
c/ od 1 stycznia do 31 marca

 

22. Okres ochronny pstrąga potokowego na Bobrze wynosi:
a/ od 1 września do 31 stycznia
b/ od 1 grudnia do 1 maja
c/ od 1 września do 31 grudnia

 

23. Okres ochronny strzebli wynosi:
a/ od 1 września do 31 grudnia
b/ jest pod całkowitą ochroną
c/ nie ma okresu ochronnego

24. Okres ochronny śliza wynosi:
a/ od 1 września do 31 grudnia
b/ jest pod całkowitą ochroną
c/ nie ma okresu ochronnego

25. Raka błotnego można łowić:
a/ tylko za pomocą podrywki
b/ tylko na przynęty roślinne
c/ nie wolno łowić, gdyż jest pod całkowitą ochroną

26. W ciągu doby / w godz. 0.00 – 24.00 / można zabrać z łowiska:
a/ 3 szczupaki
b/ 4 pstrągi potokowe
c/ 2 sumy

27. W ciągu doby / w godz. 0.00 – 24.00 / można zabrać z łowiska:
a/ 4 szczupaki
b/ 2 sandacze i szczupaki – łącznie
c/ 4 pstrągi

28. W ciągu doby / w godz. 0.00 – 24.00 / można zabrać z łowiska:
a/ 3 szczupaki
b/ 3 pstrągi potokowe
c/ 2 sumy

29. Limity ilościowe nie obejmują:
a/ sandaczy
b/ krąpi
c/ lipieni

30. Podczas kontroli wędkarz ma obowiązek:
a/ okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty
b/ przerwać wędkowanie
c/ bez wezwania okazać dowód osobisty i legitymację PZW

31. Bezpośrednio po zakończeniu wędkowania wędkarz ma obowiązek:
a/ uprzątnąć łowisko w promieniu 5 metrów
b/ uzupełnić rejestr wpisując gatunki, długość i rodzaj zabieranych ryb
c/ uśmiercić i wypatroszyć złowione ryby

UWAGA: Prowadzimy bezpłatne szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych przygotowujące do zdania egzaminu na kartę wędkarską. Bliższe informacje pod nr tel. 75 643 88 33.

 

KOSZT EGZAMINU: 20 zł

DALSZE POSTĘPOWANIE:

 

Z otrzymanym zaświadczeniem o zdaniu egzaminu należy udać się do Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego (zależnie od miejsca zamieszkania). Koszt uzyskania karty wędkarskiej to 15 zł, wymagane 1 zdjęcie. Karta wyrabiana jest na poczekaniu.

 

Po otrzymaniu karty wędkarskiej należy wrócić do sklepu, gdzie należy wyrobić legitymację PZW i dokonać opłaty za wędkowanie, aby uzyskać zezwolenie na wędkowanie na wodach PZW.