Władze V kadencji Koła PZW “GRODZKIE” w Jeleniej Górze:

ZARZĄD KOŁA

Prezes Zarządu – Mariusz Szalej

V-ce Prezes Zarządu – Jarosław Krempa

Skarbnik – Ewa Stępkowska

Sekretarz Zarządu – Robert Płucieńczak

Członek Zarządu – Sebastian Bajdiuk

Członek Zarządu – Igor Glinda

Członek Zarządu – Adam Hołysz

Członek Zarządu – Rafał Kubicki