Zawody spławikowe “Kamieńczyk” Świerzawa – 2024 r.

Zarząd Koła „Grodzkie” zaprasza członków Koła na zawody wędkarskie w dyscyplinie spławikowej. Zawody odbędą się w dniu 12 maja 2024 r. w Świerzawie na zbiorniku „Kamieńczyk”.

 Zgłoszenia zawodników oraz czapkowe w wysokości 50 zł przyjmowane są na podstawie wpłat na konto do dnia 8 maja 2024r.

Opłata za trenerów 50 zł.

Kobiety oraz młodzież do 16 roku życia  – zwolnieni z czapkowego.

Plan zawodów

  7:00 – zbiórka zawodników,

  7:15  – odprawa, losowanie stanowisk,

  7:30  – rozejście na stanowiska,

  8:00  – I sygnał – wejście na stanowiska,

  8:40  – II sygnał – 5 minut do kontroli zanęt,

  9:50 – III sygnał – nęcenie „zanętą ciężką”,

10:00 – IV sygnał – ŁOWIENIE,

13:55 –  V sygnał – 5 minut do końca łowienia,

14:00 – VI sygnał – KONIEC ŁOWIENIA,

14:30 – ważenie złowionych ryb,

15:00 – posiłek,

15:30 – ogłoszenie wyników, zakończenie.   

 

Zawody odbywać się będą zgodnie z Regulaminem Zawodów w Wędkarstwie Spławikowym Głównego Kapitanatu Sportowego.

 

UWAGA !

Wpisowe wpłacamy bezpośrednio na konto Koła Grodzkiego:

 Koło PZW Jelenia Góra GRODZKIE

14 1090 1926 0000 0001 5384 1300

Tytuł wpłaty: Imię i Nazwisko, WPISOWE KAMIEŃCZYK

Z A P R A S Z A M Y