Miejsce zawodów: Plaża Strzyżowiec (slip)

Termin zawodów: 29-30 lipca 2023 roku

Planowany program zawodów:

16;00 – Zbiórka zawodników – zbiornik Strzyżowiec

16:10 – 16:15 – Odprawa i losowanie stanowisk.

16:15 – 16:30 – Zajmowanie stanowisk przez zawodników.

16:30 – 17:50 -Przygotowanie do łowienia.

17:50 – Sygnał do nęcenia.

18:00- 8:30 – Czas rozgrywania zawodów.

1;00-2:00 przerwa na posiłek

8:30 – Zakończenie zawodów.

8:35 -9:00  – Ważenie złowionych ryb.

9:00 – Posiłek i praca komisji sędziowskiej

9:30 – Ogłoszenie wyników i podsumowanie zawodów.

10:00 – Planowana godzina zakończenia.

 

 

 

 

Zgłoszenia zawodników oraz czapkowe prosimy wpłacać na konto bankowe

 Koło PZW Jelenia Góra GRODZKIE: 

14 1090 1926 0000 0001 5384 1300

Tytuł wpłaty: Imię i Nazwisko,  team Strzyżowiec

 

Wpisowe 50 zł od osoby

Kobiety oraz młodzież zwolniona z opłaty

osoby towarzyszące  korzystające z posiłków 40 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

Regulamin zawodów oparty jest o standardowy regulamin rozgrywania zawodów feederowych, dodatkowo zmodyfikowany do celów zawodów towarzyskich.

1.Zawodnik może łowić tylko na jedną wędkę dopuszcza się na czas odpoczynku przez drugiego zawodnika łowienie na dwie wędki oraz pomoc przy podbieraniu ryb.

2.Dopuszcza się nęcenie za pośrednictwem koszyczków zanętowych i koszyczków do wstępnego nęcenia

  1. Obowiązująca w trakcie łowienia długość przyponu to minimum 50 cm mierzona od końca koszyczka do haczyka gramatura koszyczków min 15 gr
  2. Zawodnik musi posiadać siatkę do przechowywania ryb o długości minimum 3,5m.
  3. Nie używamy koszyczków do method feedera.
  4. Limit zanęty gotowej do użycia (nawilżonej, przesianej, wymieszanej z gliną) wynosi 20 l.
  5. Limit przynęt wynosi 2,5l w tym maksymalnie 1l jokersa w tym nie więcej niż 250 ml ochotki.

       8, Dopuszcza się stosowanie innych sygnalizatorów niż szczytówka oraz tablice świetlne jak i sygnalizatory elektroniczne

       9.Łowimy wyłącznie w parach w boksach 10-12 metrowych

 

 Zawody mają charakter koleżeńsko-towarzyski a celem jest dobra zabawa przy jednoczesnej rywalizacji, opartej na zasadach „fair-play” i wzajemnym poszanowaniu startujących. 

 

Serdecznie zapraszamy