Zawody spławikowe

“Balaton” w Staniszowie – 2022r.

Koło „Grodzkie” zaprasza członków koła na zawody wędkarskie w dyscyplinie spławikowej. Zawody odbędą się w dniu 29 maja 2022r w Staniszowie na zbiorniku “Balaton”. Zgłoszenia zawodników oraz czapkowe w wysokości 30 zł przyjmowane są w sklepie wędkarskim „Adaś” do dnia 26 maja 2022r.

Kobiety oraz młodzież do 16 roku życia – zwolnieni z opłat.

Regulamin zawodów

700-715 – zbiórka zawodników,

715-745 – odprawa, losowanie stanowisk,

745  -1050 – rozejście na stanowiska, przygotowanie do łowienia,

1050-1100 – nęcenie wstępne zanętą ciężką,

1100-1500 – łowienie,

1500-1530 – ważenie ryb,

1530-1600 – posiłek,

1600-1630 – ogłoszenie wyników.

 

 

Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać siatkę do przechowywania złowionych ryb o minimalnej długości 2,50m. Brak siatki o wymaganej długości skutkować będzie dyskwalifikacją.

Limit zanęty gotowej do użycia wynosi do 20 litrów.

Limit używanych przynęt pochodzenia zwierzęcego wynosi 2,5 litra w tym: maksymalnie 1 litr ochotki (jokersa i max 0,5 l ochotki haczykowej) i 0,5 litra czerwonych robaków (dżdżownice).

Każdy zawodnik otrzyma worek na śmieci, w który pakuje swoje i zastane na stanowisku śmieci. Po zakończeniu zawodów zawodnik zabiera śmieci z sobą. Pozostawienie śmieci jest równoznaczne z dyskwalifikacją na cały rok.

 

Z  A  P  R  A  S  Z  A  M  Y