Zebranie Walne Sprawozdawe członków Koła PZW Grodzkie odbędzie się dnia:
 9 grudnia 2022 r. o godz. 17:00 (II termin g. 17:15)
w sali konferencyjnej Urzedu Miasta w Jeleniej Górze, przy ul. Sudeckiej 29 (I piętro)..
W zebraniu może wziąć udział każdy członek Koła Grodzkiego należy zabrać ze sobą legitymację członkowską – musi być opłacona na ten rok.
Przypominamy o tym, bo prawo głosu mają wyłącznie członkowie Koła.
Legitymacje będą sprawdzane przy wejściu na salę.
Z A P R A S Z A M Y