W ubiegłą (02.07 br) i jedną z poprzednich niedziel na wodach Zbiornika Pilchowice widziałem „szalejący” skuter wodny. Mając w pamięci „przepychanki” związane z zakazem wędkowania z łodzi z silnikiem spalinowym (a takie mają skutery) o większej mocy, myślałem, że coś się zmieniło w tym zakresie i dopuszczono do użytkowania skuterów na tym akwenie..

Zbiornik Pilchowice jest położony w granicach Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, który to należy do Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

W ramach planu ochrony przyrody na obszarze PKDB obowiązuje zakaz używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych (z pewnymi wyjątkami – o tym w dalszej części tekstu). Regulują to odpowiednie przepisy.

Jednostką zarządzającą PKDB jest oddział DZPK w Jeleniej Górze. Chcąc rozwiać moje wątpliwości wysłałem zapytanie odnośnie aktualnych przepisów regulujących sposób korzystania ze sprzętu pływającego w wodach PK. Dostałem szybką i wyczerpującą następującą odpowiedź:

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana zapytanie pragnę poinformować, że aktualnymi przepisami prawnymi związanymi z Parkiem Krajobrazowym Doliny Bobru są:
Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 marca 2001r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Doliny Bobru i jego otuliny (Dz. U. Woj. Doln., nr 28, poz. 278)
i Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr LX/1083/10 z dnia 30 września 2010r. w sprawie Parku Krajobrazowego Dolny Bobru (Dz. Urz. Woj. Doln., Nr 192, poz. 2903)
Tym samym informuję, że zgodnie z brzmieniem § 3 ust. 1 pkt 13 ww. Uchwały zabrania się ” używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych”.
Jednak od tego zakazu jest odstępstwo w § 3 ust. 6 : “Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt. 13 nie dotyczy statków jednostek ratowniczych, jednostek organizacyjnych właściciela wód lub urządzeń wodnych zlokalizowanych na wodach inspektorów żeglugi śródlądowej, Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej , promów w ciągu dróg publicznych, prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej oraz wykonywania zadań
z zakresu ochrony przyrody przez Służbę Parku Krajobrazowego, a także używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego przez Policję oraz używania łodzi motorowych o mocy nie większej niż 4kW przez Polski Związek Wędkarski, rejsów pasażerskich wykonywanych przez statek pasażerski o mocy silnika nie większej niż 44kW i liczbie pasażerów nie przekraczającej 20 osób.”
Zatem korzystanie ze zbiornika w inny sposób, a także używanie silników o mocy większej niż wskazana w uchwale jest naruszeniem przepisów i należy to zgłaszać na policję.

Z poważaniem,( i tu dane osobowe)

Przyznam, że o tej Uchwale Sejmiku nie wiedziałem a przecież kilka lat temu pływał na Pilchowicach „stateczek”, więc był to raczej „legal” . Wszystko więc wskazuje, że skutery pływały tam wbrew zakazom. A może się mylę i skuter wodny może być zaliczony np. do statków pasażerskich ? I ma chyba więcej niż 44 kW (ok 60 KM). A może jednak napędzany jest silnikiem elektrycznym ?

Dodam, że w zasadzie – w wędkowaniu z brzegu – skuter by mi nie przeszkadzał, gdyby nie hałas jego silnika. Jadąc nad wodę, tak jak większość z Was, szukam spokoju i jakiejś odskoczni od codziennego zgiełku.

Do tej pory co jakiś czas na lądzie dawali o sobie znać „crossowcy” a teraz doszły skutery.

Zgodnie z prawem – tak jak mi odpisano z PKDB – należy takie przypadki zgłaszać na Policję (a czy jest u nas np. jednoska policji wodnej ?).

Nie wiem tylko gdzie jest wodowany „sprzęt”. Mogę się tylko domyślać, widząc miejsce „akrobacji” na wodzie. A może jest jakieś „ciche przyzwolenie” dla uprzywilejowanych i lepiej nie wsadzać „kija w mrowisko” ? Zdrugiej strony Prawo obowiązuje wszystkich.

Ciekaw jestem jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Zapewne nie jeden z Was to zauważył.

Rozwiejcie więc moje wątpliwości – jeśli coś takiego będzie miało miejsce to zawiadamiać odpowiednie służby czy nie ?

Pozdrawiam „jancio”