Sekcja spławikowo-gruntowa działająca w Kole Grodzkim ma przyjemność po raz kolejny zaprosić członków naszego Koła na NOCNE zawody gruntowe.

“FEEDEROWE LATO 2021”

Koła Grodzkiego

Zawody gruntowo feederowe rozegrane będą 3-4 lipca 2021

na żwirowni w Rakowicach Wielkich

 

Harmonogram zawodów:

15:45-16;00 zbiórka zawodników (wjazd od miejscowości Żerkowice )
16;10-16:20 Losowanie stanowisk
16:20-16:40-Rozejście na stanowiska
16:40-17:50-przygotowanie do łowienia
17:50-Sygnał do nęcenia
18:00-9:00-łowienie
9:00-Zakończenie zawodów
9:00-9:30 Ważenie złowionych ryb
9:30-10:00-Catering
10:00-oficjalne wyniki
10:20 -zakończenie imprezy

Wpisowe 30 zł

uczestnicy (do 16 lat) zwolnieni z opłaty wpisowego
łowimy w parach w przypadku łowienia indywidualnego dopuszczamy 2 wędki
Zapisy w sklepie wędkarskim U ADASIA do 31,06,2021 do godz 18 serdecznie zapraszamy
Zawody rozgrywane są zgodnie z „Wytycznymi do rozgrywania
zawodów wędkarskich na szczeblu Kół, WKS i Okręgu w okresie
epidemii Covid-19” (U537 ZO PZW w Jeleniej Górze z dn. 12.05.2021
r.):
1.Osoby zgłaszające się do udziału w zawodach oświadczają, że:
w zawodach uczestniczą dobrowolnie
są świadome organizacji zawodów w okresie trwającej na terenie RP
epidemii COVID-19 i potencjalnego ryzyka z tym związanego, w tym
ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i nie będą wnosiły żadnych
roszczeń względem organizatora lub komisji sędziowskiej w przypadku
zarażenia się wirusem;
znają i rozumieją zasady rozgrywania zawodów w okresie epidemii i
zobowiązują się do bezwzględnego stosowania się do obostrzeń
sanitarnych oraz wytycznych organizatora i poleceń sędziów w tym
zakresie, pod rygorem niedopuszczenia do zawodów lub dyskwalifikacji.
2.Zgłoszenie się do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją zasad
wskazanych w w/w oświadczeniach.
Nie stosowanie się przez uczestników do obowiązujących przepisów
sanitarnych traktowane jest analogicznie, jak w przypadku nie
stosowania się do regulaminu rozgrywanych zawodów.

Sekcja spławikowo-gruntowa