W ostatni piątek, to jest 22.02.2019 roku odbyło się Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Koła PZW „Grodzkie” w Jeleniej Górze.  Zarząd Koła rozliczył się z pracy wykonanej w ostatnim roku oraz przedstawił preliminarz dochodów i wydatków Koła na 2019 rok, plan pracy na bieżący rok oraz plan imprez wędkarskich, które Koło chciałoby zorganizować w najbliższym sezonie. Przedstawione na zebraniu sprawozdania Organów Koła oraz rozliczenie wydatków poniesionych w 2018 roku zostały poddane dyskusji i uchwałami przyjęte przez Walne Zgromadzenie.

Plan pracy Koła przy uwzględnieniu terminarza zawodów i imprez wędkarskich zawierał zadania, które w bieżącym roku będą realizowane w ramach działalności organizacyjnej, edukacyjno-wędkarskiej i ochrony wód. Przyjęty przez zgromadzenie Plan obejmuje organizacje zawodów wędkarskich dla członków Koła we wszystkich dyscyplinach, organizację tradycyjnego już, otwartego spotkania wędkarzy pod nazwą „Spinningowe ostatki” oraz organizację otwierającego sezon spinningowy spotkania dla sympatyków i członków Koła. Plan obejmuje również współorganizację i utrzymanie wsparcia dla Szkółki ekologiczno-wędkarskiej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jeleniej Górze. Zakres ochrony wód obejmował będzie realizację uchwał Walnego Zgromadzenia oraz występowanie do Zarządu Okręgu z wnioskami i propozycjami działań w zakresie zwiększenia atrakcyjności wędkarskiej wód Okręgu, wdrażania zasad nowoczesnego i etycznego wędkarstwa oraz wdrażanie rozwiązań służących ochronie ekosystemu wodnego w Okręgu, zwłaszcza wód krainy pstrąga i lipienia oraz zbiorników zaporowych.

Terminarz zawodów wędkarskich obejmuje w bieżącym roku organizację zawodów spławikowych w ramach cyklu „Wędkarz roku”, zawodów gruntowych, mająca na celu zachęcenie do udziału w imprezach wędkarzy, którzy nie chcą startować w zawodach spławikowych lub nie czują się na siłach rywalizować z wędkarzami spławikowymi oraz zawodów spinningowych i muchowych.

Walne zgromadzenie oprócz uchwał przyjmujących sprawozdania organów Koła oraz plan dochodów i wydatków na 2019 rok przyjęło również uchwałę skierowaną do Zarządu Okręgu, obejmującą propozycje działań służących podniesieniu atrakcyjności wód okręgu i form wędkowania i służące ochronie rybostanu oraz podniesieniu jego liczebności. Uchwała ta obejmuje następujące wnioski, które w stosownej formuje trafią do Zarządu Okręgu PZW w Jeleniej Górze:

WNIOSEK 1. Wprowadzenie zakazu spinningowania na wodach krainy pstrąga i lipienia Okręgu PZW Jelenia Góra w okresie od 01.09 do 31.12.

WNIOSEK 2. Zniesienia ciągle obowiązującego zakazu wywożenia zanęt i przynęt na wodach nie udostępnionych do wędkowania ze środków pływających, należących do Okręgu PZW Jelenia Góra, umożliwiających wywożenie przynęt z wyłączeniem żywca, fileta i martwej rybki.

WNIOSEK 3. Wprowadzenia dodatkowego ograniczenia w połowie okoni na wodach Okręgu w postaci ilościowego limitu ryb w wysokości 10 sztuk,

WNIOSEK 4. Wprowadzenia dodatkowego ograniczenia w połowie okoni na wodach Okręgu w postaci wprowadzenia górnego wymiaru ochronnego dla okonia w wysokości 40 cm.

WNIOSEK 5. Wprowadzenie górnego wymiaru ochronnego na wodach Okręgu dla szczupaka w wysokości 80 cm.

WNIOSEK 6. Wprowadzenie górnego wymiaru ochronnego na wodach Okręgu dla san-dacza w wysokości 80 cm.

WNIOSEK 7. Ustanowienie tarliska w Zatoce siedlęcinskiej zbiornika Pilchowice w okresie od 01. 03 do 31.05, począwszy od slipu poprzez całość brzegu jeziora w lewo, do trzeciej zatoki, z całkowitym wyłączeniem w tym okresie brzegu zbiornika z wędkowania w celu ochrony i poprawy warunków tarła ryb.

WNIOSEK 8. Wprowadzenie wieloletniego programu zarybiania zbiornika Wojanów pstrągiem tęczowym o wymiarze mniejszym niż wymiar „handlowy” np. 1+ w celu wytworzenia przystosowanego do samodzielnego życia i żerowania w zbiorniku stada tego gatunku.

WNIOSEK 9. Zabezpieczenie przez Zarząd Okręgu PZW w Jeleniej Górze środków finansowych na naprawę drogi dojazdowej do slipu na Zbiorniku Pilchowice (od strony Strzyżowca) z uwagi na fatalny jej stan, uniemożliwiający dojazd do zbiornika pojazdami osobowymi.

Można zatem jednoznacznie stwierdzić, że treść wniosków stanowiących uchwałę Walnego Zgromadzenia Koła oraz ich przyjęcie przez zarząd Okręgu służyć będzie poprawie jakości naszych wód, ochronie cennych wędkarsko gatunków ryb oraz wprowadzeniu nowoczesnych technik w wędkarstwie na nasze zbiorniki.

 

Prezes Zarządu Koła PZW Grodzkie

Mariusz Szalej