Od wtorku (17-08-2021) do czwartku (19-08-2021) na Jeziorze Pilchowickim będa prowadzone m.in. odłowy ryb. Badania prowadzone są przez Instytut Morski, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

W losowo wybranych miejscach pracownicy Instytutu będą prowadzić działania za pomocą narzędzi rybackich, w tym sieci. Zgodnie z przekazaną nam informacją ryby zdrowe, a w szczególnosci gatunki cenne dla wędkarzy, bądą wracać do wody. Ponadto będą prowadzone badania parametrów fizycznych i chemicznych wody – zawartość tlenu oraz ilości zawiesiny związanej z zakwitem wody.

JK