Zebranie Walne członków Koła PZW Grodzkie odbędzie się dnia:
 23 lutego 2018 r. o godz. 17:00
w sali konferencyjnej Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (KARR) w Jeleniej Górze, przy ul. 1 Maja 27 (I piętro).
Z  A  P  R  A  S  Z  A  M  Y
W zebraniu może wziąć udział każdy członek Koła Grodzkiego – należy zabrać ze sobą legitymację członkowską (nie musi być opłacona na ten rok).
Główna część zebrania zajmuje rozliczenie z rocznej działalności – mówimy o poniesionych kosztach (rozliczamy się z Waszych składek), działalności z młodzieżą, pracy Społecznej Straży Rybackiej, działaniach proekologicznych i sportowych.
Drugą część zebrania zajmuje dyskusja w wyniku której przygotowuje się kierunki pracy Zarządu Koła w najbliższym sezonie. Podczas dyskusji zgłaszane są konkretne pomysły, m.in. – zmiany przepisów, działania chroniące nasze wody, a także spotkania i imprezy dla członków Koła.
Dla każdego uczestnika zebrania jest to też okazja do poznania osób zaangażowanych w pracę oraz odpowiedzialnych za poszczególne pola działalności. Jest możliwość zgłoszenia swoich pomysłów, a dla zainteresowanych – włączenia się do pracy.
Z A P R A S Z A M Y