W piątek 23-02-2018 odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła PZW Grodzkie. Rozliczono Zarząd Koła z rocznej pracy, podjęto uchwałę wyznaczającą kierunek działań Zarządu Koła w kolejnym roku działalności. Na zebranie przybyło 17 członków Koła oraz dwóch gości – przedstawicieli Zarządu Okręgu.
Zarząd Koła w 2017 roku zrealizował wszystkie postawione przed nim zadania określone uchwałą podjętą podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PZW Grodzkie w 2017 roku, w tym:

– działania proekologiczne wzmacniające ochronę gatunków objętych szczególną presją wędkarską
– działania ochronne polegające na płoszeniu kormoranów bytujących w okresie zimowym nad rzeką Bóbr
– ochronę wód poprzez działania strażników Społecznej Straży Rybackiej – drużyny tworzonej przez członków Koła Grodzkiego
– szkolenie młodzieży w ramach działającej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jeleniej Górze, szkółki wędkarskiej

Ponadto omówiono organizowane w 2017 roku imprezy o charakterze sportowym w dyscyplinach spławikowej i spinningowej. Poinformowano o sukcesach naszych spławikowców – tytuł okręgowego “Wędkarza Roku” zdobył Kol. Daniel Kot., a w rozgrywkach wędkarzy Koła Grodzkiego tytuł Mistrza Koła zdobył Piotr Gliński.
Wśród spinningistów sukcesem drużyny Koła Grodzkiego było IV miejsce w Zawodach o Puchar Burmistrza Ząbkowic w składzie: Rafał Kubicki, Jarosław Krempa (I miejsce w klasyfikacji indywidualnej) oraz udany start w eliminacjach i wejście Kol. Przemysława Jedlińskiego do spinningowej I ligi.

Na polu okręgowym wyróżnili się: Robert Płucieńczak – III m. i Rafał Kubicki IV m. – w Indywidualnych Spinningowych Mistrzostwach Okręgu oraz Sebastian Bajdiuk i Przemysław Jedliński – II m. w Teamowych Spinningowych Mistrzostwach Okręgu.

W sprawozdaniu finansowym Prezes Zarządu Koła Grodzkiego Kol. Mariusz Szalej omówił strukturę wydatków w 2017 roku. Najwięcej wydano na zawody towarzyskie, w tym sztandarową imprezę spinningistów Koła Grodzkiego – “Spinningowe Ostatki”. Drugą pozycję w wydatkach stanowiło dofinansowanie działalności Szkółki Wędkarskiej oraz dofinansowanie startów zawodników reprezentujących nasze Koło w zawodach rangi okręgowej.

W kolejnym sezonie planowane jest utrzymanie dotychczasowej struktury wydatków ze zwiększeniem wydawanych kwot. Zarząd Koła nosi się z zamiarem zakupu namiotu niezbędnego podczas organizowania imprez plenerowych (dotychczas wypożyczaliśmy namiot od właściciela sklepu wędkarskiego – Adama Hołysza) oraz zakup odzieży identyfikującej zawodników reprezentujących Koło Grodzkie. Będą to prawdopodobnie bluzy lub koszulki z logo Koła.

Spotkanie upłynęło w spokojnej, rzeczowej atmosferze, co z zadowoleniem przyjęli zaproszeni działacze Zarządu Okręgu.

Dodane 28.02.2018 r.

Plan pracy Koła PZW Grodzkie na rok 2018.

Plan pracy Koła w zakresie organizacji imprez wędkarskich:

  1. Organizacja zawodów spławikowych dla członków Koła w cyklu Wędkarz Roku 2018, na podstawie których wyłoniony zostanie najlepszy wędkarz 2018 roku oraz Mistrz Koła w wędkarstwie spławikowym na podstawie wyników jednej z tur, mającej rangę Mistrzostw Koła PZW Grodzkie.
  2. Organizacja zawodów spinningowych o mistrzostwo Koła PZW Grodzkie oraz organizacja tradycyjnego, corocznego spotkania pn. „Spinningowe ostatki”.
  3. Organizacja zawodów towarzyskich w wędkarstwie muchowym (przynajmniej dwukrotnie w 2018 roku).

Plan pracy Koła w zakresie organizacji imprez edukacyjno-wędkarskich:

  1. Organizacja dziecięcej szkółki wędkarskiej.
  2. Organizacja pikniku wędkarskiego z okazji Dnia Dziecka.
  3. Warsztaty muchowe dla początkujących w tej dyscyplinie wędkarzy.

Plan pracy Koła w zakresie organizacyjnym:

  1. Doskonalenie i aktualizacja posiadanej bazy danych członków Koła, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Plan pracy Koła w zakresie ochrony wód:

  1. Realizacja uchwał Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia członków Koła PZW Grodzie w Jeleniej Górze.
  2. Występowanie do Zarządu Okręgu z wnioskami i propozycjami działań w zakresie zwiększenia atrakcyjności wędkarskiej wód Okręgu, wdrażania zasad nowoczesnego i etycznego wędkarstwa na wodach Okręgu oraz wdrażanie rozwiązań służących ochronie ekosystemu okręgowych wód udostępnionych do wędkowania, zwłaszcza rzek krainy pstrąga i lipienia oraz zbiorników zaporowych.

zk