Zebranie Walne Sprawozdawczo – Wyborcze członków Koła PZW Grodzkie odbędzie się dnia:
 19 listopada 2021 r. o godz. 17:00 (II termin g. 17:15)
w sali konferencyjnej Urzedu Miasta w Jeleniej Górze, przy ul. Sudeckiej 29 (I piętro).
W zebraniu może wziąć udział każdy członek Koła Grodzkiego – należy zabrać ze sobą legitymację członkowską – musi być opłacona na ten rok.
Główna część zebrania zajmuje rozliczenie z działalności Zarządu Koła – mówimy o poniesionych kosztach (rozliczamy się z Waszych składek) oraz dokonanie wyboru władz Koła na kolejną kadencję.
Dla każdego uczestnika zebrania jest to też okazja do poznania osób zaangażowanych w pracę oraz odpowiedzialnych za poszczególne pola działalności. Jest możliwość zgłoszenia swoich pomysłów, a dla zainteresowanych – włączenia się do pracy.
Z A P R A S Z A M Y