Zebranie Walne członków Koła PZW Grodzkie odbędzie się dnia:

 21 lutego 2020 r. o godz. 17:00

AKTUALIZACJA: zebranie odbędzie się w siedzibie Koła przy ul. Bogusławskiego 4 (siedziba firmy SIGMAmeble)

W zebraniu może wziąć udział każdy członek Koła Grodzkiego – należy zabrać ze sobą legitymację członkowską (nie musi być opłacona na ten rok).
Główną część zebrania zajmie rozliczenie z rocznej działalności – mówimy o poniesionych kosztach (rozliczamy się z Waszych składek), działalności z młodzieżą, działaniach proekologicznych i sportowych. Drugą część zebrania zajmuje dyskusja w wyniku której przygotowuje się kierunki pracy Zarządu Koła w najbliższym sezonie. Podczas dyskusji zgłaszane są konkretne pomysły, m.in. – zmiany przepisów, działania chroniące nasze wody, a także spotkania i imprezy dla członków Koła. Będziemy zbierać opinie dot. informatora wód górskich, bo w 2020 podejmiemy prace nad przygotowaniem nowych przepisów.
Dla każdego uczestnika zebrania jest to też okazja do poznania osób zaangażowanych w pracę oraz odpowiedzialnych za poszczególne pola działalności. Jest możliwość zgłoszenia swoich pomysłów, a dla zainteresowanych – włączenia się do pracy.
Z  A  P  R  A  S  Z  A  M  Y 
Zarząd Koła PZW Grodzkie