Zawody spławikowe – Grand Prix Koła
Staniszów „Balaton” – 2024r.

Zarząd Koła PZW Jelenia Góra „Grodzkie” zaprasza członków Koła na zawody wędkarskie w dyscyplinie spławikowej. Zawody odbędą się w dniu 30 czerwca 2024 r. w Staniszowie na zbiorniku „Balaton”. Zgłoszenia zawodników oraz wpisowe w wysokości 50zł przyjmowane są na podstawie wpłat na konto do dnia 26 czerwiec 2024r.

Opłata za trenerów 50zł.

Kobiety oraz młodzież do 16 roku życia  – zwolnieni z wpisowego.

Plan zawodów

7:00 – zbiórka zawodników,

7:15  – odprawa, losowanie stanowisk,

7:30  – rozejście na stanowiska,

8:00  – I sygnał – wejście na stanowiska,

8:40  – II sygnał – 5 minut do kontroli zanęt,

9:50 – III sygnał – nęcenie „zanętą ciężką”,

10:00 – IV sygnał – ŁOWIENIE,

13:55 –  V sygnał – 5 minut do końca łowienia,

14:00 – VI sygnał – KONIEC ŁOWIENIA,

14:30 – ważenie złowionych ryb,

15:00 – posiłek,

15:30 – ogłoszenie wyników, zakończenie.

 

Zawody odbywać się będą zgodnie z Regulaminem Zawodów w Wędkarstwie Spławikowym Głównego Kapitanatu Sportowego.

 

UWAGA !

Wpisowe wpłacamy bezpośrednio na konto Koła Grodzkiego:

 Koło PZW Jelenia Góra GRODZKIE

14 1090 1926 0000 0001 5384 1300

Tytuł wpłaty: Imię i Nazwisko, WPISOWE BALATON

Z A P R A S Z A M Y