Sekcja spławikowa działająca w Kole Grodzkim ma przyjemność po raz kolejny zaprosić członków naszego Koła na zawody spławikowe.

“SIERPNIOWY SPŁAWIK”

Koła Grodzkiego

Zawody spławikowe rozegrane będą 01 sierpnia 2021

na cegielni w Sobieszowie

 

Harmonogram zawodów:

7:00 zbiórka zawodników zbiornik Cegielnia w Sobieszowie
7:30-7:45 Losowanie stanowisk
7:45-8:00-Rozejście na stanowiska
8:00-9;50-przygotowanie do łowienia
9:50-Sygnał do nęcenia
10;00-14:00-łowienie
14:00-Zakończenie zawodów
14;05-14:30 Ważenie złowionych ryb
14:30-15:00-Catering
15:00-oficjalne wyniki
15:15 -zakończenie imprezy

Zapisy do dnia 29,07,2021 do godz 18 00 w sklepie wędkarskim” U ADASIA”

Wpisowe 30 zł

uczestnicy (do 16 lat) zwolnieni z opłaty wpisowego

Zapisy w sklepie wędkarskim U ADASIA do 29,07,2021 do godz 18 serdecznie zapraszamy

Zawody rozgrywane są zgodnie z „Wytycznymi do rozgrywania
zawodów wędkarskich na szczeblu Kół, WKS i Okręgu w okresie
epidemii Covid-19” (U537 ZO PZW w Jeleniej Górze z dn. 12.05.2021
r.):
1.Osoby zgłaszające się do udziału w zawodach oświadczają, że:
w zawodach uczestniczą dobrowolnie
są świadome organizacji zawodów w okresie trwającej na terenie RP
epidemii COVID-19 i potencjalnego ryzyka z tym związanego, w tym
ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i nie będą wnosiły żadnych
roszczeń względem organizatora lub komisji sędziowskiej w przypadku
zarażenia się wirusem;
znają i rozumieją zasady rozgrywania zawodów w okresie epidemii i
zobowiązują się do bezwzględnego stosowania się do obostrzeń
sanitarnych oraz wytycznych organizatora i poleceń sędziów w tym
zakresie, pod rygorem niedopuszczenia do zawodów lub dyskwalifikacji.
2.Zgłoszenie się do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją zasad
wskazanych w w/w oświadczeniach.
Nie stosowanie się przez uczestników do obowiązujących przepisów
sanitarnych traktowane jest analogicznie, jak w przypadku nie
stosowania się do regulaminu rozgrywanych zawodów.

Sekcja spławikowa