REGULAMIN ROZGRYWANIA ZAWODÓW SPINNINGOWYCH I MUCHOWYCH Z UŻYCIEM MIAR ZAWODNICZYCH

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Zawodnik – uczestnik zawodów rozgrywanych z użyciem miar zawodniczych zobowiązany jest do posiadania aparatu cyfrowego umożliwiającego wykonanie i przesłanie zdjęć za pomocą kabla lub nośnika cyfrowego.
 2. Powyższy wymóg spełniają telefony komórkowe wyposażone w aparat fotograficzny.
 3. Podczas odprawy Zawodnik otrzymuje: miarę zawodniczą, identyfikator lub kartę startową.

ZASADY ZALICZANIA ZŁOWIONYCH RYB

 1. Zaliczane są wyłącznie ryby złowione i sfotografowane podczas trwania tury zawodów.
 2. Rybę należy sfotografować niezwłocznie po złowieniu oraz wypuścić w dobrej kondycji.
 3. Każdą rybę należy wpisać do karty startowej w kolejności złowienia, podając wielkość zgodną z wykonaną fotografią oraz godzinę złowienia ryby.
 4. Wpisanie złowionych ryb może odbyć się po zakończeniu tury, przed zdaniem karty startowej.
 5. Zliczane jest maksymalnie 15 ryb wpisanych na kartę startową. Ilość ta może zostać ograniczona przez Organizatora zawodów.
 6. Wykonane zdjęcia ryb są weryfikowane przez komisję sędziowską. W ramach weryfikacji zdjęcia mogą być skopiowane na nośnik elektroniczny komisji sędziowskiej.
 7. W przypadku dobrze widocznej ryby lecz niedokładnie ułożonej na miarze komisja sędziowska może za zgodą zawodnika dokonać korekty wymiaru ryby o pełne centymetry. Brak zgody zawodnika w takim przypadku wiąże się z niezaliczeniem zgłoszonej ryby.

SPOSÓB FOTOGRAFOWANIA ZŁOWIONYCH RYB

 1. Miarę należy ułożyć na równym, płaskim podłożu.
 2. Zdjęcie musi obejmować:

– rybę ułożoną na miarze

– identyfikator lub kartę zawodnika

 1. Ryba musi być widoczna w całości na miarze – widoczny pysk dosunięty do początku miary oraz wyprostowany ogon.
 2. Grzbiet ryby skierowany do góry miary (widoczny lewy bok ryby).
 3. Ryba nie może być przesłonięta ręką wędkarza w większym stopniu niż 30 % powierzchni widocznego boku. Musi być widoczna cała głowa wraz z pokrywami skrzelowymi oraz płetwa ogonowa.
 4. Jakość (ostrość, rozdzielczość, rozmiar) zdjęcia musi zapewniać możliwość odczytu długości ryby oraz jej identyfikację.
 5. Dopuszcza się samodzielne wykonanie zdjęcia lub przez innego zawodnika.