Ze względu na złe prognozy meteo zawody “SANDACZ PILCHOWIC” odbędą się w innym terminie. 

Koło PZW „Grodzkie” w Jeleniej Górze zaprasza wszystkich, którzy lubią i potrafią dobrze się bawić we wspólnej rywalizacji na towarzyskie zawody spinningowe pn. „Sandacz Pilchowic 2018” rozgrywane z łodzi.

Spotykamy się przy slipie na Jeziorze Pilchowickim w dniu 26.08.2018 r. o godz. 7:00.

Łowimy ryby zgodnie pkt 6.9 zasad organizacji sportu wędkarskiego w dyscyplinie spinningowej. Dodatkowo premiowane będzie łowienie sandaczy (punktacja x2) tj. osoba, która złowi wymiarowego sandacza otrzyma 1500 pkt za wymiar określony przez regulamin oraz 100 pkt za każdy dodatkowy centymetr. Sędziowanie odbywać będzie się wzajemnie w wylosowanych parach
(2 osoby na łodzi).

Osoby nieposiadające własnej łodzi, które zgłoszą się do zawodów zostaną dolosowane w miarę możliwości do osób zgłoszonych z własnymi łodziami. W przypadku niewystarczającej liczby miejsc na łodziach organizator przewiduje dopuszczenie do zawodów osób, które nie zostaną dolosowane do osób z łodziami, osoby takie będą mogły łowić z brzegu.

Teren zawodów to Jezioro Pilchowickie z wyłączeniem rzeki Bóbr (granica sektora to koniec „patelni”)

Z naszej strony zapewniamy catering przed i po wędkowaniu, puchary dla zwycięzców oraz losowanie nagród, w którym udział wezmą wszyscy uczestnicy spotkania.

Zapisy do udziału w zawodach przyjmowane będą do dnia 24.08.2018 r. do godz. 18:00.
W zgłoszeniu należy określić, czy osoba zgłasza się do udziału z własną łodzią (osoby zgłoszone do zawodów z własną łodzią wyrażają jednocześnie zgodę na dolosowanie do nich osób bez łodzi) oraz podać przynależność do koła PZW. Przy zapisach pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się z własnymi łodziami (członkowie koła PZW „Grodzkie” oraz pozostałych kół). Następnie zapisywane i dolosowywane do łodzi będą osoby zgłoszone do zawodów bez własnej łodzi, będące członkami koła „Grodzkie”. W ostatniej kolejności zapisywane i dolosowywane do łodzi będą osoby zgłoszone do zawodów bez własnej łodzi, będące członkami innych kół PZW. Pełna lista zgłoszeń wraz z wynikami losowania załóg łodzi zostanie opublikowana na stronie www.grodzkie.pl w dniu 24.08.2018 r. w godzinach wieczornych.

Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie tel. 696607107 (Robert), poprzez email: grodzkie@wp.pl lub w sklepie wędkarskim „Adaś” (ul. Powstania Styczniowego 9of, 58-500 Jelenia Góra).

Opłata na cele rekreacyjne wynosi 30 zł, pobierana będzie w dniu zawodów.

Ramowy harmonogram spotkania:

– zbiórka do godz. 7.00

– 7.00 – 7:45 śniadanie i odprawa techniczna
– 8.00 – 14.00 wędkowanie
– 14.00 – 15.00 posiłek (grill, ognisko)
– 15.00 – 16.00 wręczenie pucharów oraz losowanie nagród i zakończenie spotkania

W przypadku trudnych warunków atmosferycznych wędkowanie może zostać skrócone.

Osoby zgłaszające się do zawodów jednocześnie wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego na wykonanych fotografiach, przez koło PZW „Grodzkie” w Jeleniej Górze w celach informacyjnych i promocyjnych, poprzez ich publikację na stronie internetowej www.grodzkie.pl oraz za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak facebook itp. (RODO).

Z  A  P  R  A  S  Z  A  M  Y