1. Konkurs “Nasze okazy 2022” trwa od 05 stycznia 2022 roku do 30 listopada 2022 roku i polega na zgłoszeniu dwóch największych ryb z każdego gatunku łowionego przez uczestnika.

2. Uczestnictwo w konkursie można zgłaszać przez cały okres trwania konkursu w siedzibie Koła oraz sklepie wędkarskim “Adaś”

3. Za zgłoszenie udziału traktuje się wniesienie wpisowego i pobranie miary zawodniczej lub oznaczenia konkursowego miary zawodniczej.

4. Rozgrywany jest w czterech dyscyplinach wędkarskich: spinningowej, muchowej, spławikowej, gruntowej.

3. Wyniki publikowane są na bieżąco przez cały okres trwania rywalizacji za pośrednictwem serwisu www.grodzkie.pl oraz profilu Koła Grodzkiego w serwisie Facebook

4. Złowione ryby zgłasza się poprzez nadesłanie zdjęć wykonanych zgodnie z regulaminem na adres: grodzkie@grodzkie.pl

5. Sposób zgłaszania ryb:

– złowionej rybie należy zrobić zdjęcie na konkursowej miarce zawodniczej zgodnie z regulaminem zawodów z wykorzystaniem miar zawodniczych oraz zdjęcie obejmujące twarz uczestnika konkursu lub moment wypuszczania ryby

OPIS SPOSOBU FOTOGRAFOWANIA RYB

– jako zgłoszenie uczestnik może przesłać wyłącznie zdjęcie ryby na miarce,

– na życzenie komisji konkursowej (pod rygorem nie zaliczenia ryby) jest zobowiązany do przesłania zdjęcia dodatkowego – uczestnika z rybą lub momentu wypuszczania ryby przez uczestnika

– nadesłanie zdjęcia konkursowego jest równoznaczne ze zgodą na jego publikację w serwisach Koła Grodzkiego oraz w kalendarzu Koła Grodzkiego

– zdjęcie należy przesłać do 7 dni od daty złowienia ryby

6. Konkurs obejmuje wyłącznie ryby złowione na terytorium Polski zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowy Ryb PZW dla danej wody – miejsca złowienia ryb.

7. Gatunki ryb dopuszczone do konkursu (wymiar minimalny cm): 

– dyscyplina spinningowa: pstrąg potokowy (30), szczupak (50), sandacz (50), okoń (20), sum (70), boleń (40), kleń (25), jaź (25), brzana (40)

– dyscyplina muchowa: lipień (30), pstrąg potokowy (30), pstrąg tęczowy (30), jelec (15),

– dyscyplina spławikowa: płoć (15), leszcz (25), lin (28), karp (30), amur (30), wzdręga (15), karaś (15), jaź (25)

– dyscyplina gruntowa: płoć (15), leszcz (25), lin (28), karp (30), amur (30), wzdręga (15), karaś (15), jaź (25)

8. Zasada punktowania ryb:

– każda zgłoszona ryba otrzymuje punkty: 1 pkt za 1 cm jej długości (wymiar ryby zaokrąglany jest w górę do pełnych centymetrów)

– za każdy dodatkowy gatunek – po zgłoszeniu dwóch ryb oraz ryby z kolejnego gatunku – uczestnik otrzymuje premię: 50 punktów

– zwycięża uczestnik, który zgromadzi największą sumę punktów.

– dopuszcza się zgłaszanie dowolnej ilości ryb z danego gatunku, punktowane są zawsze dwie największe

9. Przyznanie nagród:

– przewidziane są nagrody dla uczestników z każdej dyscypliny

– przewidziane są dodatkowe zadania konkursowe ogłaszane przez organizatora w trakcie trwania konkursu

– uczestnik jest zobowiązany obserwować informacje przekazywane przez organizatora za pośrednictwem serwisu internetowego Koła oraz profilu Koła na portalu Facebook

10. Wszelkie wątpliwości dot. regulaminu rozstrzyga Komisja Konkursowa