Kolejne nagrody, tym razem przeznaczone wyłącznie dla nowych członków Koła Grodzkiego, trafiły do dwóch kolegów. Bony o wartości 150 zł każdy do wykorzystania w jednym ze sklepów wędkarskich.

GRATULUJEMY

To ostatnie nagrody w tegorocznej edycji konkursu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom.

Jednocześnie przypominamy o zbliżającym się terminie wnoszenia składek członkowskich. Po 30 kwietnia osoby, które nie dokonały opłaty będą skreślone z listy członków Koła. Wiąże się to z koniecznością opłaty wpisowego w wysokości 25 zł. Wyjątkiem są członkowie uczestnicy (do 14 roku życia).

Zarząd Koła PZW Grodzkie