10-03-2021 Zebranie Zarządu Koła poświęcone zostało m.in. dyskusji nt. propozycji zmian do powstającego właśnie nowego Statutu PZW.

W ostatnich dniach głośno zrobiło się o pracy Komisji statutowej PZW nad projektem nowego Statutu. Olbrzymie zainteresowanie i dyskusję w sieci wywołały internetowe relacje Komisji. Ostatnia relacja zaledwie sprzed kilku dni, odmiennie od tych poprzednich była już lepiej przygotowana i nie tak chaotyczna. Padła w niej propozycja składania wniosków do projektu nowego Statutu w terminie do końca marca 2021 roku.

W związku z powyższym prosimy o przekazywanie nam propozycji zmian do obecnego Statutu.  Propozycje muszą odnosić się do konkretnych punktów tego dokumentu. Nie mogą mieć charakteru życzeniowego. To nie statut decyduje o zarybianiach czy wysokości składek. Natomiast wyznacza kierunki funkcjonowania Związku, określa strukturę jego władz na poszczególnych szczeblach. Wasze propozycje wraz z tymi, które przygotuje Zarząd Koła trafią do komisji i zostaną opublikowane na naszej stronie. Będziemy śledzić prace Komisji i w miarę ukazujących się informacji, prezentować je i komentować na łamach naszego serwisu.

Wszystkie propozycje prosimy składać imiennie (prosimy podać imię i nazwisko, nr legitymacji PZW oraz przynależność) drogą elektroniczną na adres: grodzkie@grodzkie.pl lub w sklepie „U Adasia”.

Zarząd Koła PZW Grodzkie w Jeleniej Górze