Strona Główna Fora dyskusyjne Forum ogólne REGULAMIN forum Koła Grodzkie

 • This topic has 1 głos and 0 odpowiedzi.
Wyświetla 1 wpis z $
 • Autor
  Wpisy
 • #26416
  Jarosław KrempaJarekK
  Keymaster

   I. Warunki ogólne

   1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z internetowego serwisu wędkarzy jeleniogórskich – http://grodzkie.pl
   2. Każdy odwiedzający stronę http://grodzkie.pl może nieodpłatnie zapoznać się ze zgromadzonymi wypowiedziami (określanymi dalej jako Wpisy), opiniami, informacjami, zdjęciami itp.
   3. Wszystkie publikowane materiały stanowią własność intelektualną autorów i podlegają ochronie prawnej.
   4. Każdy zarejestrowany Użytkownik ma możliwość publikowania własnych wpisów, komentarzy, wymianę informacji oraz zakładanie nowych wątków, czyli rozpoczynanie dyskusji na określony temat.
   5. Każdy korzystający z serwisu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu oraz szeroko rozumianej netykiety.
   6. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych wpisów.
   7. Użytkownik publikujący swoje Wpisy na forum niniejszym upoważnia nieodpłatnie właściciela serwisu do ich:
   a/ utrwalania i zwielokrotniania (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia),
   b/ publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym
   c/ zapisu i przechowywania IP autora publikowanych treści

   II. Rejestracja Użytkownika

   1. Do rejestracji niezbędne jest podanie nazwy Użytkownika (loginu), hasła i działającego adresu elektronicznego oraz akceptacja niniejszego regulaminu.
   2. Nazwę użytkownika może stanowić dowolnie wybrany pseudonim z wyjątkiem zastrzeżnych przez administratora strony.
   3. Rejestracja następuje w momencie potwierdzenia prawidłowego działania podanego przez Użytkownika adresu elektronicznego.
   4. W uzasadnionych przypadkach administrator strony może zarządać dodatkowego potwierdzenia danych Użytkownika – zarówno w trakcie rejestracji, jak i podczas użytkowania serwisu. Odmowa może skutkować zawieszeniem lub usunięciem konta Użytkownika.
   5. Użytkownik może używać wyłącznie jednej nazwy (loginu).
   6. Możliwe jest zarejestrowanie z danego IP więcej niż jednego konta, wyłącznie po powiadomieniu administratora strony.

   III. Zasady publikowania wpisów

   1. Wpis nie może zawierać:

   a/ treści sprzecznych z prawem,
   b/ treści sprzecznych z dobrymi obyczajami (w szczególności obraźliwych, wulgarnych),
   c/ treści naruszających praw innych osób, w szczególności: praw autorskich, szerzących nienawiść rasową, obraźliwych dla cudzych uczuć religijnych, itp
   d/ treści składającej się wyłącznie z linków lub grafiki zawierającej łącza
   e/ treści wyłącznie w języku obcym

   2. Nie należy publikować wpisów:

   a/ odbiegających od tematu dyskusji lub niezgodnych z tematyką danego forum
   b/ nie posiadających istotnej treści
   c/ stanowiących powielenie (wielokrotne powtórzenie) opublikowanej treści
   d/ służących generowaniu lub podsycaniu konfliktów

   IV. Uprawnienia moderatorów i administratora.

   1. Moderatorzy i administrator serwisu mają prawo do:

   a/ usuwania wpisów sprzecznych z niniejszym regulaminem
   b/ usuwania wpisów opublikowanych wielokrotnie
   c/ dzielenia i przenoszenia wątków pomiędzy poszczególnymi częściami forum
   d/ poprawiania lub usuwania wpisów zawierajacych istotne błędy stylistyczne i ortograficzne

   2. Administrator ma prawo do:

   a/ zawieszenia konta oraz zablokowania IP Użytkownika łamiącego niniejszy regulamin na czas określony lub bezterminowo
   b/ administrator może udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia (na forum publicznym, lub poprzez korespondencję e-mail) przed zawieszeniem jego konta
   c/ usunięcia konta Użytkownika maskującego IP lub używającego oprogramowania (bramek) służącego zmianie IP
   d/ zawieszenia lub usunięcia konta Użytkownika logującego się przy pomocy więcej niż jednego loginu

   V. Reklama

   1. Dopuszcza się zamieszczanie bannerów, tekstów reklamowych, reklamowych wpisów na forum, itp wyłącznie w porozumieniu z administratorem serwisu.
   2. Za reklamę nie uznaje się:
   a/ ogłoszenia o jednorazowej sprzedaży sprzętu wędkarskiego i przedmiotów związanych z uprawianiem wędkarstwa
   b/ ogłoszenia o sprzedaży wędkarskiego rękodzieła, jeżeli nie stanowi to komercyjnej dzialalności sprzedającego

   VI. Zastrzeżenie

   1. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej http://grodzkie.pl

  Wyświetla 1 wpis z $
  • Temat ‘REGULAMIN forum Koła Grodzkie’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.